Konkurrencebetingelser, regler og vilkår

Tidsrum for konkurrencen

Konkurrencen begynder den 28. August 2019 klokken 12:00 og slutter igen den 4 december 2019 klokken 12:00. Ved at deltage i konkurrencen gives samtidig samtykke til, at man accepterer de gældende regler og vilkår for konkurrencen.

Præmier

Præmierne består i alt af 16 standardbilletter til Glow Odense Julemarkedet (begivenheden), som kan anvendes i hele konkurrenceperioden, dog udelukkende på hverdage. Der trækkes én tilfældig vinder på særligt udvalgte datoer i konkurrencens løbetid, som vinder 4 billetter (præmien) én gang pr. måned. 

Hver enkelt billet giver 1 voksen (i alderen 13-64 år) eller 1 barn (i alderen 3-12 år) adgang til Glow Odense Julemarkedet. Billetterne er gyldige til én dato,som vælges af vinderen blandt de tilgængelige hverdage for arrangementets varighed. Præmien modtages af vinderen som den er, det vil sige 4 standardbilletter, der giver adgang til Glow på een og samme hverdag og med samme tidspunkt for adgang. Billetterne kan ikke ombyttes til kontanter eller byttes til andre typer af billetter. Billetterne har ingen økonomisk værdi og de kan eller må ikke videresælges eller byttes til andet. Eventuelle udgifter forbundet med præmien holdes vinderen ansvarlig for.

Billetternes værdi er DKK 2567 ,-

For at deltage i konkurrencen skal man være dansk statsborger eller som minimum have gyldig opholdstilladelse til Danmark og være minimum 18 år. Medarbejdere og repræsentanter for Glow Gardens samt deres nærmeste familie må ikke deltage i konkurrencen.

Berettigelse

Sådan deltager man

Konkurrencen er ikke købsbetinget. Der kan kun deltages én gang i konkurrencen pr. person.

Ved deltagelse i konkurrencen kræves det, at man oplyser sin egen gyldige e-mailadresse, hvortil Glow Gardens kan sende nyhedsmails til. Ved at deltage i konkurrencen, gives samtidig samtykke til, at Glow Gardens må sende nyhedsmails med nyheder, tilbud og konkurrencer til den oplyste e-mailadresse. Nyhedsmailen kan til enhver tid afmeldes igen. Afmelding af nyhedsmailen i konkurrencens varighed betyder, at man ikke længere er berettiget til at deltage i konkurrencen. Udtrækkes en vinder, som har afmeldt sig nyhedsmailen, frafalder præmien for pågældende person.

Sådan vinder du

Fra konkurrencens start trækkes én tilfældig vinder blandt alle deltagere på de følgende datoer:

19. september 2019
3. oktober 2019
7. november 2019
5. december 2019

Alle vindere kontaktes via den e-mailadresse, der er oplyst ved deltagelse i konkurrencen. Fra Glow har afsendt e-mail til vinderen, hvori det oplyses, at han eller hun har vundet konkurrencen, har vinderen 5 dage til at respondere på mailen og derved modtage sin præmie. Vinderen skal, i forbindelse med præmiemodtagelsen, samtidig gøre opmærksom på, hvilken dato og hvilket tidsrum på dagen, vinderen ønsker at gøre brug af sine vundne billetter til Glow Odense Julemarkedet. Såfremt den udtrukne vinder ikke svarer Glow Odense Julemarkedet inden 5 dage fra Glow Odense har afsendt e-mailen til vinderen, vil en ny vinder blive trukket, og tidligere deltagelse fra tidligere vinder i konkurrencen samt dennes krav på præmien bortfalder.

Glow Gardens forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at diskvalificere og bortvise enhver der forsøger at snyde i konkurrencen, overtræder ethvert lovmæssigt forhold eller handler udelukkende på grundlag af at misbruge, true eller chikanere enhver anden person.

Personlig information

Alle de informationer som deltagerne oplyser til Glow i forbindelse med konkurrencen bliver behandlet efter de gældende vilkår for Glow Gardens fortrolighedspolitik:

https://www.glowgardens.dk/da/fortrolighedspolitik/

Reklame og markedsføring

Ved at deltage i konkurrencen, giver vinderen Glow Gardens samtykke til, at Glow Gardens altid må anvende vinderens navn i et hvilket som helst medie (inklusiv internettet), såvel som vinderens fotografi i forbindelse med reklame og markedsføringsformål, uden at vinderen vil modtage eller kan kræve nogen som helst form for kompensation.

Generelle vilkår

Konkurrencen er underlagt alle gældende love og vilkår. I tilfælde af tvivl vedrørende identiteten af den person, som har deltaget i konkurrencen og som er udtrukket som vinder, vil det til enhver gældende tid være ejeren af den, i konkurrencen, oplyste e-mailadresse, der er vinderen af konkurrencen.

Test div