Konkurrence betingelser

LetsGlowTogether Konkurrence

Tid: Konkurrence perioden starter kl 15.00 onsdag den 4. december og slutter kl 15.00 den 17. januar (Konkurrence perioden). Administrators ur er den officielle brug for konkurrence slut tid.

For at deltage: LetsGlowTogether (“Konkurrence”) er kun åben for mennesker som bor i Danmark, og som har et validt CPR nummer og er mindst 18 år gamle ved deltagelse tidspunktet.

Det er ikke nødvendigt at foretage et køb for at deltage. Man kan kun deltage 1 gang per person.

Billeder der bliver delt som del af konkurrencen skal tilhøre deltageren. Deltageren skal have lov fra alle på billedet til at dele det i konkurrencen.

Konkurrenceenheder, præmieudbydere og deres respektive forældre-, datterselskabs- og tilknyttede virksomheder, ansatte, agenter og leverandører samt den nærmeste familie (ægtefælle, forældre, søskende og børn) og husstandens medlemmer af hver sådan medarbejder er ikke berettigede at deltage.

Sådan deltager du: Del et billede eller video fra dit besøg hos Glow Odense til din personlige social medie profil, på Instagram, Facebook med hashtag #LetsGlowTogether. Opslaget skal være offentligt, således at Glow kan se det ved søgning.

Det accepteres at alle konkurrence billeder brugt ved deltagelse må bruges af Glow Gardens, til fremtidig markedsføring af konkurrencer eller andet.

Præmie: En (1) præmiepakke som inkluderer: Et besøg for fire (4) mennesker til at besøge Glow i 2020. Det er begrænset til Glows danske lokationer.

Turen inkluderer:

  • Retur transport for fire mennesker
  • Fire Glow entrébilletter
  • Fire Glow kopper
  • To (2) overnatninger i hotel i Glow byen. Valg af hotel foretages af Glow Gardens.
  • 1000 kr i Glow mad og drikke billetter til brug indenfor Glow.

Præmieværdien afhænger af sted og hotel. Estimeret værdi 10,000 kr. Præmien skal organiseres før den 15. december 2020. Vinderen skal indikere deres ønskede datoer for rejsen, 4 uger før afrejse. Endelig rejse datoer kan bestemmes af tilgængelige hotel eller transport muligheder.

Præmien skal accepteres som den er. Der kan ikke byttes dato eller billetter og præmiepakken kan ikke byttes til penge. Præmien må ikke sælges til tredjepart.

Vinderen:

Vinderen af ​​konkurrencepræmien udvælges tilfældigt af alle deltagelser modtaget inden den 17. januar 2020. Chancerne for at vinde er afhængige af det samlede antal modtagne deltagelser i løbet af konkurrenceperioden. Præmien vælges tilfældigt baseret på kvalificerede opslag. Hvis den valgte vinder ikke kan kontaktes inden den 22. januar 2020 efter lodtrækningen, vil en anden vinder blive valgt.

Deltagere vil blive kontaktet via deres sociale medie konto for at verificere vinderen. Konkurrenceenhederne er ikke ansvarlige for mislykkede forsøg på at kontakte en valgt vinder. Vinderen og gæsten skal overholde alle betingelser på lokationen relateret til deres besøg. Alle andre udgifter, der ikke specifikt er nævnt her, er udelukkende vinderens ansvar. Prisvinderen bliver bedt om at give et kreditkort til hotellet for at dække mulige hændelser og skader, der ikke er inkluderet i præmiepakken. En mindreårig (under 18) kan kun ledsage vinderen som rejsegæst, hvis vinderen er den mindreåriges forælder eller værge. Mindreårige skal til enhver tid ledsages (inklusivt men ikke begrænset til, hotelophold og alle præmierelaterede begivenheder) af den mindreåriges forælder eller værge. Før der kan ansøges om præmien, skal vinderen og rejsegæster underskrive og returnere en erklæring og frigivelsesformular, der bekræfter overholdelse af konkurrencereglerne, accept af præmien som tildelt, uden erstatning, og frigive konkurrenceenhederne, deres tilknyttede og beslægtede virksomheder, reklame og Konkurrencebureauer og deres respektive aktionærer, direktører, officerer, ansatte, agenter, repræsentanter, efterfølgere og overdrager ethvert ansvar i forbindelse med præmien eller denne konkurrence. De udfyldte erklæringer og frigivelsesformularer skal returneres inden for den tidsperiode, der er angivet på erklæringen og frigørelsesformularerne, ellers fortabes præmien. Vinderen og gæsten er alene ansvarlig for alle nødvendige identifikations- og / eller rejsedokumenter), der kræves til rejsen. Vinderen forstår, at der er iboende risici involveret i rejsen, og at disse risici kan være tilstede før, under og efter turen. Konkurrenceenheder forbeholder sig retten til ikke at tildele Grand Prize til, eller at tilbagekalde en hel eller delvis præmie fra enhver vinder eller vinders gæst, som konkurrenceorganisationer og / eller personale anser for efter eget skøn at være beruset, være en sikkerhedsrisiko , har overtrådt enhver lokalitetspolitik eller -lovgivning og / eller kan bringe konkurrenceenheder i modstrid.

Konkurrenceenhedernes beslutninger vil være endelige og bindende for alle deltagere. Betingelserne i denne konkurrence, som beskrevet i disse regler, er ikke underlagt ændringer, undtagen som beskrevet heri. Konkurrenceenhederne påtager sig intet ansvar for (a) konkurrenceindlæg, der er mistet, stjålet, forsinket, ødelagt eller ulæselige, ufuldstændige eller på anden måde forkert udført, (b) tab, tyveri eller misbrug af Grand Prize eller en del deraf , eller (c) enhver materiel skade, personskade eller ulykke på nogen måde, der kan henføres til denne konkurrence eller præmien. Personlige oplysninger leveret af deltagere vil blive brugt til at administrere konkurrencen og vil ikke blive brugt af nogen anden grund. Ved indrejse giver hver deltager imidlertid konkurrencevirksomhederne ret til at bruge hans eller hendes navn og / eller lighed uden yderligere kompensation eller varsel i enhver reklame eller reklame, hvis den erklæres vinder.

Konkurrenceenhederne forbeholder sig retten til at afslutte eller ændre denne konkurrence til enhver tid og på nogen måde uden forudgående varsel. Konkurrenceenhederne holdes ikke ansvarlige for: (a) forkerte eller unøjagtige oplysninger, hvad enten de er forårsaget af deltageren eller af noget af det udstyr, der er forbundet med eller brugt i konkurrencen, eller af en teknisk eller menneskelig fejl, der måtte opstå under behandlingen af indsendelser i konkurrencen; (b) enhver fejl, undladelse, afbrydelse, sletning, mangel, forsinkelse i drift eller transmission, kommunikationslinje eller systemsvigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til eller ændring af poster; eller (c) eventuelle problemer, fejl eller uagtsomhed, der kan opstå eller forekomme i forbindelse med konkurrencen, herunder, men ikke begrænset til, enhver skade på en deltagers computerudstyr, system, software eller enhver kombination deraf som et resultat af deltagerens deltagelse i konkurrencen.

Denne konkurrence er på ingen måde tilknyttet Facebook, Twitter eller Instagram.

Test div